Sopimusehdot ja salassapito

Tällä sopimuksella sopijapuolet sopivat Koho-ohjelmiston "Taloushallintoliiton sopimuskoneen" käyttöönotosta tilaajalle. Sopimuksessa määritellään palvelun tuottamisessa ja toimittamisessa noudatettavat ehdot ja menettelyt.

Palveluntarjoaja

Koho Sales Oy

Vanha Talvitie 11 c

00580 Helsinki

www.kohosales.com

Koho Sopimus- ja laskutusehdot

Yritykselle, joka on Taloushallintoliiton jäsenyritys, Taloushallintoliiton sopimuskone on veloitukseton.

Asiakasyritys omistaa Kohossa luomansa ja Kohoon lataamansa tietosisällön. Asiakas saa pyydettäessä perustiedot Kohosta (Asiakasrekisteri ja sopimukset) 95,00 € (alv. 0) korvausta vastaan. Hintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Hinnoittelu

Tarjous! Rekisteröidy viimeistään 31.12.2018 niin saat TAL2018 sopimuskoneen käyttöösi vuoden 2019 loppuun hintaan 69€ + alv.

Normaalihinnoittelu (hinnat voimassa vuoden 2019 loppuun):
Jos rekisteröidyt 1.1.-30.6 välisenä aikana, vuosimaksu on 69€ + alv / kalenterivuosi (1.1.-31.12)
Jos rekisteröidyt 1.7. -31.12. välisenä aikana, maksu on 103,50€ + alv / seuraavan kalenterivuoden loppuun (ensimmäinen tilauskausi 12-18 kk rekisteröitymisajankohdasta riippuen).

Tilaus jatkuu kestotilauksena kalenterivuosittain vuosimaksullisena palveluna, ellei sitä irtisanota edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä.

Taloushallintoliiton auktorisoiduille jäsenille Taloushallintoliiton sopimuskoneen käyttö on jäsenpalvelua, eli siitä ei veloiteta erikseen.

Asiakaspalvelu

Taloushallintoliiton sopimuskoneen tukipalvelut ja käytön neuvonta rajoittuu ohjelmiston sisäänrakennettuihin ohjeisiin sekä sähköpostitukeen. Tukikyselyn voi lähettää sivuston alareunasta ”tuki” -linkin kautta.

Palveluntarjoaja ei tarjoa Taloushallintoliiton sopimuskoneelle tukipalvelua puhelimitse tai paikan päällä mikäli asiakas ei käytä Kohon maksullisia palveluosioita.

Korvausvastuu ja ongelmatilanteet

Palveluntarjoaja ei vastaa tilaajan omien tietojärjestelmien tai päätelaitteiden ongelmatilanteista eikä ulkopuolisten häiriötekijöiden kuten virusten tai ilkivaltayritysten tuottamista ongelmista. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien ohjelmistojen ja laitteiden yhteensopivuudesta Koho-palvelun kanssa.

Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä tai käyttökatkoksista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä (Force Majeure) tai kolmansien osapuolien toiminnasta. Palveluntarjoaja varaa oikeuden keskeyttää palvelun tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto tai muiden töiden takia.

Järjestelmien ja varmuuskopioinnin toimivuus ja eheys testataan säännöllisesti. Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen käyttökatkoksista tai tiedon häviämisestä johtuvista menetyksistä.

Tilaajan vastuut ja velvoitteet

Tietoturvasyistä käyttäjätunnuksien muokkaamisesta vastaa Tilaaja. Tunnuksia voi muokata Koho- palvelun kautta. Vain pääkäyttäjäoikeudellinen voi pyytää Palveluntarjoajan asiakaspalvelua tekemään muutoksia käyttäjätunnuksiin.

Käyttäjätunnuksien ja palveluasetuksien muutoksista Palveluntarjoaja voi veloittaa tuntihinnaston mukaisen veloituksen.

Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa jakaa työntekijöiden kesken. Palveluntarjoaja pidättää oikeudet sulkea tunnukset väärinkäytöksen yhteydessä.

Tilaaja ei missään tilanteessa saa luovuttaa käyttäjätunnuksia kolmannen osapuolen käyttöön ilman erillistä kirjallista sopimusta Palveluntarjoajan kanssa.

Tilaaja vastaa, että palvelussa käytettävä sisältö ei loukkaa tekijänoikeuslakeja, aiheuta häiriöitä verkkoliikenteeseen, riko lakia tai viranomaismääräyksiä, eikä ole hyvien tapojen vastaista.

Markkinointi ja referenssi

Palveluntarjoaja voi markkinoidan tilaajalle Koho-palvelun muista ominaisuuksista, tarjouksista ja tapahtumista.